15 januari 2024

Verwijzersbijeenkomst

Maandag 15 januari 2024 hebben wij weer een online verwijzersbijeenkomst.

Hoor meer over Zoek het uit! en ga in gesprek met de jongeren en jongerencoach over hun ervaringen en de betekenis van MDT.

Datum:             Maandag 15 januari 2024
Tijd:                  13.30 uur en 14.30 uur
Locatie:            Online via Teams (https://www.linkedin.com/events/verwijzersbijeenkomstmdt-zoekhe7141375704679550976/)

5 februari start er weer een nieuwe groep MDT | Zoek het uit!, dus maak nu kennis met ons!

Cas Wind, een van de jongeren die meegedaan heeft aan MDT:

“De iepenheid fyn ik hjir echt hiel moai, op skoalle wie it foar my wol wat lestich om iepen te wêzen.” Voor de 19-jarige Cas heeft het MDT-traject al veel opgeleverd. “Ik ha my ynskreaun foar in opleiding, ik bin der mei troch MDT achter kaam dat ik wol de soarch yn wol. Dat gean ik probearjen en ik hoopje dat dat slagget.”

Meer activiteiten